Cấu hình tối thiểu:
-Pentium II 450 MHz, 128 MB RAM
-Windows 98/ME/2000/XP
-DirectX 8.0
-16 MB DirectX-compatible video card
-DirectX-compatible sound card
-4x CD-ROM drive
-1.5 GB hard-disk space

Download:
http://www.mediafire.com/?jnlbu3uxvhw
http://www.mediafire.com/?myzpjwnhy3i

Pass : byMACCHO

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: