cấu hình:
Processor: Pentium III 500 MHz or equivalent Athlon
RAM: 256 MB of memory
Video: 64 MB
DirectX: 9.0c
Disk space: 1 GB free disk
Operating System: XP / Vista
CD-ROM: 24x

Download:
http://www.mediafire.com/?mnzdmnowrkd
http://www.mediafire.com/?ztihnzdw0wz
http://www.mediafire.com/?y2zdunjl4my
http://www.mediafire.com/?d1m0dol1m2y
http://www.mediafire.com/?ytqq41kmw3l
http://www.mediafire.com/?mzgmmcn4y3y
http://www.mediafire.com/?rqdznnzwozm
http://www.mediafire.com/?m1o44ijyqzm
http://www.mediafire.com/?ymowfym10dd

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: