Bài này trong thì đơn giản nhưng hổng phải quá dễ

Bài toán: Cho tam giác nhọn ABC. Đường phân giác AD cắt đường trung trực của BC tại K. Chứng minh ABKC là tứ giác nội tiêp