Painkiller: Overdose (PO) tiếp nối diễn biến của bản trước. Sau khi Lucifer bị tiêu diệt, nhân vật chính Belial, kẻ canh giữ cổng địa ngục đã thoát khỏi phong ấn vốn đã giam cầm y suốt nghìn năm qua. Sau khi được giải thoát, Belial tìm cách trả thù những kẻ đã phong ấn hắn. Vào vai Belial với thuộc tính nửa người nửa quỷ, bạn có thể phiêu lưu vượt thời gian và không gian, thiên đường và địa ngục để tìm ra kẻ đã hãm hại mình và bắt hắn trả giá.

Cấu hình :
Cấu hình tối thiểu :
Windows 98/ME/2000/XP
Intel Pentium 4 1.5 GHz or AMD
384 MB RAM
64 MB DirectX 8.1 VDO Card (NVIDIA GeForce 2 GTS or better)
DirectX 8.1b or better compatible sound card
1.2 GB Hard Disc Space

Download:
http://rapidshare.com/files/66460691/p. ... part01.rar
http://rapidshare.com/files/66467666/p. ... part02.rar
http://rapidshare.com/files/66474351/p. ... part03.rar
http://rapidshare.com/files/66480914/p. ... part04.rar
http://rapidshare.com/files/66487817/p. ... part05.rar
http://rapidshare.com/files/66495575/p. ... part06.rar
http://rapidshare.com/files/66503748/p. ... part07.rar
http://rapidshare.com/files/66510729/p. ... part08.rar
http://rapidshare.com/files/66517645/p. ... part09.rar
http://rapidshare.com/files/66524689/p. ... part10.rar
http://rapidshare.com/files/66533518/p. ... part11.rar
http://rapidshare.com/files/66540112/p. ... part12.rar
http://rapidshare.com/files/66546938/p. ... part13.rar
http://rapidshare.com/files/66553192/p. ... part14.rar
http://rapidshare.com/files/66559516/p. ... part15.rar
http://rapidshare.com/files/66565795/p. ... part16.rar
http://rapidshare.com/files/66572054/p. ... part17.rar
http://rapidshare.com/files/66578213/p. ... part18.rar
http://rapidshare.com/files/66583980/p. ... part19.rar
http://rapidshare.com/files/66589764/p. ... part20.rar
http://rapidshare.com/files/66595324/p. ... part21.rar
http://rapidshare.com/files/66600109/p. ... part22.rar
http://rapidshare.com/files/66698230/p. ... part23.rar
http://rapidshare.com/files/66705334/p. ... part24.rar
http://rapidshare.com/files/66725330/p. ... part25.rar
http://rapidshare.com/files/66713151/p. ... part25.rar
http://rapidshare.com/files/66732205/p. ... part26.rar
http://rapidshare.com/files/66741533/p. ... part27.rar
http://rapidshare.com/files/66744507/p. ... part28.rar

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: