Bạn sẽ bắt đầu với chỉ một thành phố nhỏ, nơi mà bạn có thể chiêu một nhân tài, nhưng nhiệm vụ của bạn là chiếm được những thành phố lớn hơn và thu được nhiều chiến lợi phẩm hơn. Ở đó có 8 người anh hùng cho sự lựa chọn (mỗi Đất Nước có 2 người). Họ được trang bị những vũ khí và kỹ năng chiến đấu khác nhau, được huấn luyện để trở thành một tổ đội tinh nhuệ.


Download: http://cdn-www.arcadetown.com/downlo...dalism2_at.exe

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: