http://www.mediafire.com/?sharekey=6...eada0a1ae8665a


nói chung là nặng !
cụ thể:
VGA: 256 Vid card
Ram: 1gb or 2gb for Vista
CPU: 2.7>

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: