Có MOD nào chỉ giùm mình cách up nhạc không
minh có nhiều bài hát hay nhưng ko biết cách up lên để chia sẻ cho mọi người thế nào cả.
thax trước nhá