Download megaupload bằng acc premium .

Đăng nhập Tài Khoản free của www.megaupload.com trước , bằng một tab riêng biệt, sau đó làm các bước kế cho chắc ăn


Bước 1: Cài " Add N Edit Cookies " add on cho Firefox.

Trích:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/573
Bước 2: Khởi động lại Firefox , vào "Tool->Cookies Editor " -> 1 cửa sổ hiện ra , tìm đến dòng ghi "Site : megaupload , cookie : User"
( Nếu chưa có thì tạo một acc free membership rồi login vào megaupload ) . Click đúp vào dòng đó

Bước 3: Khi hiện ra 1 cửa sổ mới thì hãy xóa hết text trong khung content và paste dòng này vô :

Trích:
ccc421425cf601ebfc7170e76b99c49f
Bước 4: Refresh trang megaupload.com và bạn sẽ đang đăng nhập dưới 1 acc premium ( mặc dù không hề biết password ..., chỉ là đã đăng nhập và down thoải mái )

- Updated thêm :
Nếu nó báo "Connection overflow" thì delete mấy cái cookie của megaupload đi rồi làm lại .
Đây là các cookie bổ sung:

U9MJUTKANWNXSCYRAHYD1KUD6ZJVYC12

ccc421425cf601ebfc7170e76b99c49f
Update Cookie mới (April 07, 2009)

f3c456af5f0fc3537386992be2ed0593
1YG4VLAZ5LVVCVZKSRJP4AZETSTCODF9
f3c456af5f0fc3537386992be2ed0593
BJ3ZNXT71R-WGOQKLE9QIN.QOSTSN-BH
Nguồn: Vn-zoom.com

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: