Trước tiên là phải tải về máy cái đã

Bước 1: Chạy chương trình PRG. Rồi Click nút Free TrialBước 2: Chọn các hình ảnh bạn cần xử lý bằng cách chọn Open Files hoặc Select Folder. Có thể chọn nhiều file để xử lý cùng lúc.Bước 3: Click chọn Resize nếu cần thay đổi kích thước hình ảnhGiải thích:
- Width: Chiều rộng
- Height: Chiều cao
- Type: Chọn Use Width and height (keep aspect) để giữ đúng tỷ lệ ảnh.

Bước 4: Nếu cần Đóng dấu vào ảnh Click chọn Add watermark Sau đó nhập dòng chữ cần in vào ảnh vào ô Text (Ở ví dụ này là: "vnmon.com")Bước 5: Click vào biểu tượng thay đổi Phông chữ và chọn các thông số như hìnhBước 6: Click chọn Output rồi thiết lập các thông số giống phần gạch đỏ trong hình. Riêng mục Destination Folder bạn chọn đường dẫn để lưu file ảnh sau khi xử lý.Bước 7: Nhấn Process để hoàn tất các xử lý. Chú ý chương trình có khả năng xử lý nhiều hình ảnh cùng lúc. Vì vậy, bạn chỉ cần thiết lập thông số để thay đổi kích thước hay đóng dấu một lần khi nhấn Process chương trình sẽ tác động lên tất cả các file hình ảnh bạn đã chọn ở Bước 3.

Nguồn: Google.com