Ông suôi qua thăm con gái, bà suôi giữ lại, làm con gà mái dầu béo ngậymời ăn cơm

Ông Suôi vốn tham ăn, muốn ăn nhiều nên bày trò :
-Chị suôi nè, mình chọn mỗi người 1 dấu, cái nào của con gà dấu gì thì được ăn cái đó nhen !(Nói nhanh) Tui chọn dấu huyền !

Bà suôi cũng chưa kịp suy nghĩ:
-Ừ vậy tui chọn dấu sắc cho vui ha anh suôi

-Vậy bắt đầu nhen ! Cái đùi dấu huyền, của tui
-Cái cánh, dấu sắc, của tui .
-Cái đầu, dấu huyền, của tui
-Cái ... cái ... cái ức, dấu sắc, của tui (bà suôi hơi hoảng khi thấy dấu sắc ngày càng ... khan hiếm )
-Cái mình, dấu huyền của tui
.................
-Cái giò, dấu huyền, của tui
.................
-Bộ lòng, dấu huyền, của tui
.................
.................
Bà suôi nghẹn ngào khi thấy con ga từ từ chạy vô ngồi trong chén ông suôi ... Tức quá bà suôi vỗ vỗ ... l..

Còn 1 cái dấu huyền nữa nè anh suôi, anh ăn luôn cho đủ bộ ...