Trong cùng một tháng mà phải vĩnh viễn sinh ly hai người, tử biệt một người, đều là những người cùng chung máu mủ. Nói thì dễ, nhưng trong lòng không sao tránh khỏi hụt hẫng, mất mát...
Dạo gần đây vì chuyện này mà không có hứng thú tìm nguồn post bài nữa, mặc dù vẫn online, online để nhìn thấy các mem, những mem rất quen và những mem chưa từng biết tới. Không muốn làm gì cả.
Ta dịch truyện, dịch để không cho đầu óc được phút nào thảnh thơi mà nghĩ ngợi lung tung (đang dịch Phong Lưu Pháp Sư), dịch để quên đi sự thật đau đến quặng lòng. Đến bao giờ mình mới có đủ dũng khí để đối đầu với mất mát vô cùng to lớn ấy?
Cũng không nghĩ là sẽ nói ra, vì không chắc là có ai hiểu và chia sẻ không, nói chỉ vì muốn nói, để hét lên với đời rằng tôi đang "HỤT HẪNG". Thế thôi!