1) thân em hạt gạo bẻ ba,
bỏ đi dấu sắc thì là tên em.
đố là tên gì?

2) trên lông dưới lông nhấp nhấp chảy nước.
là cái gì?

3) vừa bằng bắp tay nằm ngay giữa háng.
là cái gì?
(ko bậy đâu nhé)

4)người dùng ko biết,
người biết ko dùng.
là cái gì?

5)càng kéo càng dài.
là gì?

thôi từng này chắc là đủ rồi ha?
ráng đi nhé