1 bài hát viết về mama và cũng là bài hát Shady tặng mẹ nhân ngày mà Shady sỉnh ra trên đời ...Check itz sound...

Thể hiện: Lil Shady Ft C Walk
Bài hát: Mama Mah Angel
Khánh Won studio


VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...