Phần 1 : http://vnmon.com/diendan/showthread.php?t=48617Shin : Tớ vè mẹ là Bạn Thân