7Live - Casino, trò chơi trực tuyến, tham gia cá cược xổ số, thể thao, bóng đá trực tuyến

Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Tân Cô Gái Đồ Long (Phim HK - 7 DVD - ISO)

Threaded View

 1. #1
  Ngày tham gia
  May 2007
  Bài viết
  68
  Thanks
  0
  Thanked 6 Times in 5 Posts

  Mặc định Tân Cô Gái Đồ Long (Phim HK - 7 DVD - ISO)

  Tân Cô Gái Đồ Long (Phim HK - 7 DVD - ISO)

  Phim được lồng tiếng Việt tại USA .

  Dạng ISO . Có tổng cộng là 7 DVD = 42 Tập . Mỗi DVD = 4.36 GB = 4h30'/DVD .

  Dùng HJSPLIT software ở đây join lại mỗi DVD . Mỗi link dưới 100 MB .
  http://www.freebyte.com/hjsplit/
  http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/ filesj/index.html ( Software nầy rất nhanh )

  * Chú ý: Dạo nầy Mề Gà hay khóa lại vài link của mỗi bộ phim lắm, tuy rằng link sẽ không bao giờ bị die. Cho nên các bạn cố gắng tranh thủ download cho xong càng sớm càng tốt. Khi link die sẽ có lại nhưng không biết là bao lâu. Link die sẽ không được reupload lại nữa. Sorry !

  DVD 1 = Tập 1 - 6
  001 http://www.megaupload.com/?d=N93SGYK6
  002 http://www.megaupload.com/?d=3U6H1MT3
  003 http://www.megaupload.com/?d=W358S0T6
  004 http://www.megaupload.com/?d=JH9QIBW2
  005 http://www.megaupload.com/?d=2D62QRNE
  006 http://www.megaupload.com/?d=ENZOIG10
  007 http://www.megaupload.com/?d=Y8TFP53N
  008 http://www.megaupload.com/?d=11LZF4Z7
  009 http://www.megaupload.com/?d=GJ97H7AL
  010 http://www.megaupload.com/?d=6ZDNGVXJ
  011 http://www.megaupload.com/?d=6TENK3HA
  012 http://www.megaupload.com/?d=N4AY5HB6
  013 http://www.megaupload.com/?d=RXDBCTWN
  014 http://www.megaupload.com/?d=K2VRRXAB
  015 http://www.megaupload.com/?d=C2Z1WVXD
  016 http://www.megaupload.com/?d=MXB6EZH1
  017 http://www.megaupload.com/?d=J8BNK5GF
  018 http://www.megaupload.com/?d=S0MAOVHS
  019 http://www.megaupload.com/?d=XB7ZN8QH
  020 http://www.megaupload.com/?d=3LU1RULQ
  021 http://www.megaupload.com/?d=5OK3RICN
  022 http://www.megaupload.com/?d=3KJEUY6X
  023 http://www.megaupload.com/?d=JOKKJRU8
  024 http://www.megaupload.com/?d=183X2P2J
  025 http://www.megaupload.com/?d=88UIWT05
  026 http://www.megaupload.com/?d=XQ0IOT63
  027 http://www.megaupload.com/?d=Z4IL87AT
  028 http://www.megaupload.com/?d=QSCOUF51
  029 http://www.megaupload.com/?d=TG7HTUKL
  030 http://www.megaupload.com/?d=4P5PWZ0W
  031 http://www.megaupload.com/?d=8NNYPBBH
  032 http://www.megaupload.com/?d=N6MGCK8P
  033 http://www.megaupload.com/?d=38DIXNBH
  034 http://www.megaupload.com/?d=83KGJS29
  035 http://www.megaupload.com/?d=WZA83PU5
  036 http://www.megaupload.com/?d=72FYHH5J
  037 http://www.megaupload.com/?d=DVI8CPQS
  038 http://www.megaupload.com/?d=HDGCHV3P
  039 http://www.megaupload.com/?d=5S84SKCL
  040 http://www.megaupload.com/?d=T80MO8O6
  041 http://www.megaupload.com/?d=TMUFLUY5
  042 http://www.megaupload.com/?d=7YTQF4HW
  043 http://www.megaupload.com/?d=TAUE796J
  044 http://www.megaupload.com/?d=W9O89IGU
  045 http://www.megaupload.com/?d=HBV2NBU4

  DVD 2 = Tập 7 - 12
  001 http://www.megaupload.com/?d=9UY9EHPH
  002 http://www.megaupload.com/?d=RUPKZJ6L
  003 http://www.megaupload.com/?d=S27Y7QNP
  004 http://www.megaupload.com/?d=ACM7P61F
  005 http://www.megaupload.com/?d=3B8YTOUX
  006 http://www.megaupload.com/?d=UG8CFLGJ
  007 http://www.megaupload.com/?d=TF51LG4L
  008 http://www.megaupload.com/?d=A5YOVCUD
  009 http://www.megaupload.com/?d=Z5AGZR3T
  010 http://www.megaupload.com/?d=C36O8YXW
  011 http://www.megaupload.com/?d=5WQRYCA8
  012 http://www.megaupload.com/?d=8NAXHE14
  013 http://www.megaupload.com/?d=I5GD08UJ
  014 http://www.megaupload.com/?d=PMY7YCCW
  015 http://www.megaupload.com/?d=30I7SI3B
  016 http://www.megaupload.com/?d=EHR15ZAS
  017 http://www.megaupload.com/?d=IV6JOJIM
  018 http://www.megaupload.com/?d=9L01WHRZ
  019 http://www.megaupload.com/?d=A4B0PQF7
  020 http://www.megaupload.com/?d=JXEI0RR0
  021 http://www.megaupload.com/?d=37ER6GUN
  022 http://www.megaupload.com/?d=10HFNYEB
  023 http://www.megaupload.com/?d=D7QNNZ7E
  024 http://www.megaupload.com/?d=V1F8FN09
  025 http://www.megaupload.com/?d=0TAAUIDZ
  026 http://www.megaupload.com/?d=78M39JNU
  027 http://www.megaupload.com/?d=SIEUP7V0
  028 http://www.megaupload.com/?d=A2TC5G57
  029 http://www.megaupload.com/?d=Y9NKK7QB
  030 http://www.megaupload.com/?d=G34JZE25
  031 http://www.megaupload.com/?d=9HW32FDD
  032 http://www.megaupload.com/?d=PZN28E41
  033 http://www.megaupload.com/?d=986KE523
  034 http://www.megaupload.com/?d=6OGSFXSU
  035 http://www.megaupload.com/?d=7CVCHAL9
  036 http://www.megaupload.com/?d=FQFK9HV6
  037 http://www.megaupload.com/?d=7XKBTXCK
  038 http://www.megaupload.com/?d=VVQXYURW
  039 http://www.megaupload.com/?d=8LQZDDU7
  040 http://www.megaupload.com/?d=MW41G0PD
  041 http://www.megaupload.com/?d=JHCJ99HT
  042 http://www.megaupload.com/?d=G0A1AG18
  043 http://www.megaupload.com/?d=SMHZ6OPF
  044 http://www.megaupload.com/?d=REU87OP1
  045 http://www.megaupload.com/?d=YZ12YA8J

  DVD 3 = Tập 13 - 18
  001 http://www.megaupload.com/?d=0285EOIH
  002 http://www.megaupload.com/?d=SPI9TL8S
  003 http://www.megaupload.com/?d=8T6GWOZR
  004 http://www.megaupload.com/?d=I2TW927V
  005 http://www.megaupload.com/?d=KN18H93D
  006 http://www.megaupload.com/?d=MTYJEJGV
  007 http://www.megaupload.com/?d=HJW2HQEU
  008 http://www.megaupload.com/?d=K99ACF8W
  009 http://www.megaupload.com/?d=3WSCOKYG
  010 http://www.megaupload.com/?d=DU8UF5WH
  011 http://www.megaupload.com/?d=E05C9UHW
  012 http://www.megaupload.com/?d=GXEU0Z6P
  013 http://www.megaupload.com/?d=XYDUBXOY
  014 http://www.megaupload.com/?d=VZGKMVKJ
  015 http://www.megaupload.com/?d=543CWK9Y
  016 http://www.megaupload.com/?d=H796BDW9
  017 http://www.megaupload.com/?d=HZA6XV4T
  018 http://www.megaupload.com/?d=YZY01SLC
  019 http://www.megaupload.com/?d=X7FKQDBI
  020 http://www.megaupload.com/?d=6DN5Q8FU
  021 http://www.megaupload.com/?d=A18MPYAK
  022 http://www.megaupload.com/?d=BIN0GYJL
  023 http://www.megaupload.com/?d=LY1Z2WW9
  024 http://www.megaupload.com/?d=BVW5AIJR
  025 http://www.megaupload.com/?d=9G01AWWH
  026 http://www.megaupload.com/?d=0B6UVZAM
  027 http://www.megaupload.com/?d=BAK4G592
  028 http://www.megaupload.com/?d=G4DS0DJI
  029 http://www.megaupload.com/?d=WNYAQXAT
  030 http://www.megaupload.com/?d=4H5PG53L
  031 http://www.megaupload.com/?d=AW2LWSGN
  032 http://www.megaupload.com/?d=MBH6QM3G
  033 http://www.megaupload.com/?d=5ABQA7VI
  034 http://www.megaupload.com/?d=MMA7Y7LV
  035 http://www.megaupload.com/?d=EA2GHBIK
  036 http://www.megaupload.com/?d=3KOR0VCR
  037 http://www.megaupload.com/?d=63JGHWZ8
  038 http://www.megaupload.com/?d=1ODZFJ9G
  039 http://www.megaupload.com/?d=Z4920RYG
  040 http://www.megaupload.com/?d=RBVIP7L8
  041 http://www.megaupload.com/?d=JHHXM4C1
  042 http://www.megaupload.com/?d=IZK5WWT4
  043 http://www.megaupload.com/?d=KLIKJQ5Z
  044 http://www.megaupload.com/?d=GX2Y0N38
  045 http://www.megaupload.com/?d=IV6WQLFC

  DVD 4 = Tập 19 - 24
  001 http://www.megaupload.com/?d=9IA1TWYE
  002 http://www.megaupload.com/?d=HWWDT1Z2
  003 http://www.megaupload.com/?d=XDA8PW9K
  004 http://www.megaupload.com/?d=EFGGI0AJ
  005 http://www.megaupload.com/?d=UERE4Z7Z
  006 http://www.megaupload.com/?d=EKF1E0Y6
  007 http://www.megaupload.com/?d=RF65W52W
  008 http://www.megaupload.com/?d=9DDIXE4Y
  009 http://www.megaupload.com/?d=PTL88I3S
  010 http://www.megaupload.com/?d=5WN7KO5F
  011 http://www.megaupload.com/?d=961UGC3P
  012 http://www.megaupload.com/?d=OAPZCPSQ
  013 http://www.megaupload.com/?d=50MQWJJF
  014 http://www.megaupload.com/?d=9IRQLUAB
  015 http://www.megaupload.com/?d=FO8BL5LO
  016 http://www.megaupload.com/?d=AARY37NU
  017 http://www.megaupload.com/?d=7LBQXLZD
  018 http://www.megaupload.com/?d=648RR18V
  019 http://www.megaupload.com/?d=O13BO0BQ
  020 http://www.megaupload.com/?d=XP5TDCHQ
  021 http://www.megaupload.com/?d=EGVXVPOQ
  022 http://www.megaupload.com/?d=KW8S83PG
  023 http://www.megaupload.com/?d=XOLLFQY1
  024 http://www.megaupload.com/?d=LKSIV12J
  025 http://www.megaupload.com/?d=D5XP0JX9
  026 http://www.megaupload.com/?d=L8QL0NTH
  027 http://www.megaupload.com/?d=N3DG58UF
  028 http://www.megaupload.com/?d=J097R2KE
  029 http://www.megaupload.com/?d=YUMF96E9
  030 http://www.megaupload.com/?d=1RYUKLOE
  031 http://www.megaupload.com/?d=XZRC8UH6
  032 http://www.megaupload.com/?d=Q41JT0FZ
  033 http://www.megaupload.com/?d=X96NA42V
  034 http://www.megaupload.com/?d=Z856L4B6
  035 http://www.megaupload.com/?d=J1RX3V1Z
  036 http://www.megaupload.com/?d=MKFZSX9L
  037 http://www.megaupload.com/?d=6JJIRPEF
  038 http://www.megaupload.com/?d=EKJ5DPWG
  039 http://www.megaupload.com/?d=7BO6RM14
  040 http://www.megaupload.com/?d=XSZB5ZE6
  041 http://www.megaupload.com/?d=X467HJ48
  042 http://www.megaupload.com/?d=7VFBU5CI
  043 http://www.megaupload.com/?d=Y1NH4J22
  044 http://www.megaupload.com/?d=VYQQFN7T
  045 http://www.megaupload.com/?d=CY5MH7QL

  DVD 5 = Tập 25 - 30
  001 http://www.megaupload.com/?d=CAVEMETD
  002 http://www.megaupload.com/?d=2VRQB1FQ
  003 http://www.megaupload.com/?d=9ZZU8EP6
  004 http://www.megaupload.com/?d=DDQ132AW
  005 http://www.megaupload.com/?d=Z2DXEK3T
  006 http://www.megaupload.com/?d=QWQN6O13
  007 http://www.megaupload.com/?d=JA5ODK33
  008 http://www.megaupload.com/?d=Z08K4ZLD
  009 http://www.megaupload.com/?d=4M5OURAK
  010 http://www.megaupload.com/?d=JDJKTVIW
  011 http://www.megaupload.com/?d=09F4VT2L
  012 http://www.megaupload.com/?d=UWBVAPX6
  013 http://www.megaupload.com/?d=LMKAIYLB
  014 http://www.megaupload.com/?d=RG0KZDTG
  015 http://www.megaupload.com/?d=HFCQHU30
  016 http://www.megaupload.com/?d=QQ783HFO
  017 http://www.megaupload.com/?d=WAT76XZB
  018 http://www.megaupload.com/?d=QRFK6KM6
  019 http://www.megaupload.com/?d=2WFHYHK6
  020 http://www.megaupload.com/?d=0GGPRM10
  021 http://www.megaupload.com/?d=XB543GKK
  022 http://www.megaupload.com/?d=GUWSY811
  023 http://www.megaupload.com/?d=1NYCMKB5
  024 http://www.megaupload.com/?d=S156PZF9
  025 http://www.megaupload.com/?d=SZR4WB4S
  026 http://www.megaupload.com/?d=4AXIXBZD
  027 http://www.megaupload.com/?d=8CGQ57K1
  028 http://www.megaupload.com/?d=6FKSLCFO
  029 http://www.megaupload.com/?d=LEXJVXTE
  030 http://www.megaupload.com/?d=X6JV99GX
  031 http://www.megaupload.com/?d=5C36P7WY
  032 http://www.megaupload.com/?d=QDM3L25S
  033 http://www.megaupload.com/?d=JJDU7OOD
  034 http://www.megaupload.com/?d=TQ5YYIU5
  035 http://www.megaupload.com/?d=5ZQNRVE0
  036 http://www.megaupload.com/?d=7SMD3LEL
  037 http://www.megaupload.com/?d=9D8L5OCO
  038 http://www.megaupload.com/?d=CL7G5TEO
  039 http://www.megaupload.com/?d=YAHYNYAV
  040 http://www.megaupload.com/?d=OR77E48C
  041 http://www.megaupload.com/?d=3ZLEFX7V
  042 http://www.megaupload.com/?d=BXLX39PI
  043 http://www.megaupload.com/?d=W7B8ZW7J
  044 http://www.megaupload.com/?d=C4IQVS62
  045 http://www.megaupload.com/?d=FI9SHBPP

  DVD 6 = Tập 31 - 36
  001 http://www.megaupload.com/?d=AS70720E
  002 http://www.megaupload.com/?d=GIJPG6S5
  003 http://www.megaupload.com/?d=ITIANXQ9
  004 http://www.megaupload.com/?d=WF1C02IO
  005 http://www.megaupload.com/?d=QYQ3KVVV
  006 http://www.megaupload.com/?d=QV1UAZCZ
  007 http://www.megaupload.com/?d=G8COUEJ3
  008 http://www.megaupload.com/?d=BXQUL483
  009 http://www.megaupload.com/?d=3U3DOUTR
  010 http://www.megaupload.com/?d=VPRWP5R9
  011 http://www.megaupload.com/?d=YR9DLWUB
  012 http://www.megaupload.com/?d=XH47SJS5
  013 http://www.megaupload.com/?d=5OI8YD6W
  014 http://www.megaupload.com/?d=4WMJ73XG
  015 http://www.megaupload.com/?d=0D7M00VY
  016 http://www.megaupload.com/?d=74YNDRNT
  017 http://www.megaupload.com/?d=I344POB2
  018 http://www.megaupload.com/?d=6JEW8OWF
  019 http://www.megaupload.com/?d=TYYW14LV
  020 http://www.megaupload.com/?d=KYIRS9B6
  021 http://www.megaupload.com/?d=ZEIBVYCD
  022 http://www.megaupload.com/?d=HLRE96X2
  023 http://www.megaupload.com/?d=DHAKELJ7
  024 http://www.megaupload.com/?d=E4BMHSI5
  025 http://www.megaupload.com/?d=TP4D7CRM
  026 http://www.megaupload.com/?d=5FWMBIMN
  027 http://www.megaupload.com/?d=3RS258V9
  028 http://www.megaupload.com/?d=V5QDJIAM
  029 http://www.megaupload.com/?d=T1682OZV
  030 http://www.megaupload.com/?d=6WG0S4DY
  031 http://www.megaupload.com/?d=VFPCV4G3
  032 http://www.megaupload.com/?d=OCKQL6GZ
  033 http://www.megaupload.com/?d=Y64FO09X
  034 http://www.megaupload.com/?d=N8JW4J4Y
  035 http://www.megaupload.com/?d=CX8DAAHA
  036 http://www.megaupload.com/?d=79L0DRXL
  037 http://www.megaupload.com/?d=JK2N1DLT
  038 http://www.megaupload.com/?d=Z0EVB0KZ
  039 http://www.megaupload.com/?d=LVYEV3ON
  040 http://www.megaupload.com/?d=E2IQ72BI
  041 http://www.megaupload.com/?d=KM754YQK
  042 http://www.megaupload.com/?d=GVLPT1PS
  043 http://www.megaupload.com/?d=4P46SPGJ
  044 http://www.megaupload.com/?d=8SDF0QW7
  045 http://www.megaupload.com/?d=4ZFVOAV4

  DVD 7 = Tập 37 - 42
  001 http://www.megaupload.com/?d=JYS7SEA1
  002 http://www.megaupload.com/?d=B7SU6ISZ
  003 http://www.megaupload.com/?d=ZUET3A2O
  004 http://www.megaupload.com/?d=V27UAF8E
  005 http://www.megaupload.com/?d=4NTNHOT7
  006 http://www.megaupload.com/?d=DAXTSKLL
  007 http://www.megaupload.com/?d=AHKX2T5B
  008 http://www.megaupload.com/?d=30TBG1ST
  009 http://www.megaupload.com/?d=V3G49HCZ
  010 http://www.megaupload.com/?d=1CCALA6X
  011 http://www.megaupload.com/?d=C73SCZVB
  012 http://www.megaupload.com/?d=WR9V1D90
  013 http://www.megaupload.com/?d=AO8IIUMX
  014 http://www.megaupload.com/?d=OWI4AWWN
  015 http://www.megaupload.com/?d=OZYX2F29
  016 http://www.megaupload.com/?d=I3L2H9LD
  017 http://www.megaupload.com/?d=KEMC3PAA
  018 http://www.megaupload.com/?d=0WZTOS37
  019 http://www.megaupload.com/?d=9FIV64F0
  020 http://www.megaupload.com/?d=WY4Z8WZJ
  021 http://www.megaupload.com/?d=EJT94HPR
  022 http://www.megaupload.com/?d=I711APZK
  023 http://www.megaupload.com/?d=JJFW0EVA
  024 http://www.megaupload.com/?d=HZ4ZI4MD
  025 http://www.megaupload.com/?d=T4F91V76
  026 http://www.megaupload.com/?d=WKB8QRYB
  027 http://www.megaupload.com/?d=5QMVG9KX
  028 http://www.megaupload.com/?d=UBZMNYE8
  029 http://www.megaupload.com/?d=JTNIGLW0
  030 http://www.megaupload.com/?d=8YOVAXRO
  031 http://www.megaupload.com/?d=D8JLJYMV
  032 http://www.megaupload.com/?d=0IXCZZYL
  033 http://www.megaupload.com/?d=Q7EB2B86
  034 http://www.megaupload.com/?d=YO7CJ20D
  035 http://www.megaupload.com/?d=X3IH34WR
  036 http://www.megaupload.com/?d=TGHGLA5Z
  037 http://www.megaupload.com/?d=Z1U1MRZ9
  038 http://www.megaupload.com/?d=S9ZIG8XL
  039 http://www.megaupload.com/?d=GHJSKTQ4
  040 http://www.megaupload.com/?d=SX5G898B
  041 http://www.megaupload.com/?d=QMVNKXXD
  042 http://www.megaupload.com/?d=QFYJ2XKJ
  043 http://www.megaupload.com/?d=FM2ZQRXN
  044 http://www.megaupload.com/?d=21N36L08
  045 http://www.megaupload.com/?d=A2SMYW8U
  END

  Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục:


 2. The Following User Says Thank You to Anh_la_ai? For This Useful Post:


Facebook commentsBookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Tin Shock | Tin Scandal | Ảnh Girl Xinh | Girl Xinh VN | Gái Đú | Tin Thác Loạn | Scandal Ngôi Sao | Bikini Việt | Ảnh Bikini | Gái 9x | M88
x
x
M88
End Ballonds -->