Đây là phần mềm cắt các loại phim thông dụng như asf wmv avi
AVI MPEG RM WMV Splitter
key đây
Jason Mazur

B54V-EWEH5-V47PU-HVX7D-75TLV-SV2SS-7NFS9-H4PF7-FGRWM
http://www.mediafire.com/?sharekey=3...db6fb9a8902bda


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: