Thông tin chung về Giáo trình PowerPoint tiếng việt


Dung lượng file: 0.9MB
Hệ điều hành / Môi trường làm việc: Giải nén file .RAR, có chương trình đọc file . PDF
Là phần mềm được cung cấp Miễn phí
Bản thương mại giá: $0
Gởi ngày 16/04/2008
Người gởi : Phan Viễn
Đánh giá xếp hạng : Chưa có đánh giá, nhận xét nào.

Download