Mp3 Cutter là phần mềm cắt nhạc khá nhỏ gọn. Dung lượng chỉ có 942 KB. Mp3 cutter cho phép bạn có thể cắt các file nhạc có định dạng mp3 va wav một cách khá dễ dàng với vài thao tác click chuột.

  1. Mở file mp3 cần cắt.
  2. Click chọn biểu tương Mark all as segment để đánh dấu toàn bộ bài hát.
3. Click chọn biểu tượng “Mark currenr segment pos as begin” để đánh đấu điểm bắt đầu.
4. Click biểu tượng “Mark current segment pos as end” để đánh dấu điểm kết thúc.
5. Cuối cùng là nhấn vào biểu tượng “Cut out segment selected” để tiến hành cắt file mp3.
Link down

http://www.mediafire.com/?jyzmukt24tm


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: