Admin muốn chén 1 em cùng làm.Nhưng em này có người yêu rồi. Admin nản quá đến mặc cả thẳng với em ý:
"Nếu em cho anh ''ấy'' anh sẽ cho em 100 đô" .
Em này kiên quyết nói không. Admin vẫn cố thuyết phục: nhanh thôi. Anh để tiền xuống sàn, em cúi người xuống. em nhặt xong đứng dậy là anh xong. Em này xuôi xuôi, bảo rằng cần phải hỏi ý kiến Cu bồ đã.
Điện thoại, Cu bồ bảo: "Đòi nó 200 đô đi. Nhặt nhanh vào, nó không kịp hạ quần xuống đâu"
Thế là em này đồng ý . Nửa tiếng chờ đợi, bồ của em vẫn chưa thấy em gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng Cu bồ cũng gọi điện hỏi han sự tình: "Hic, thằng đốn mạt nó dùng tiền xu anh ạ."