Virtual Plastic Surgery Soft 1.0.0.1484 - sửa hình theo phong cách của bạn


Virtual Plastic thật dễ dàng sử dụng và dễ dàng chỉnh sửa ảnh . Tuy chỉ với kích thước nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ và hiệu quả trong việc mang lại cho bạn những bức hình độc đáo

* Vài hình ảnh tượng sửa chữa :Original


Drag, smudge ---------------------- Grow --------------------------Shrink

Tabbed interface:

"After" tab----------------------------"Combined" tab
http://www.mediafire.com/?92ydgmgwrfchay

http://www.mediafire.com/?dnw9nhzjliy