Hãy chạy đua với 1 con chó....Bạn sẽ chọn hình thức hòa, thắng hay thua !? hay nói cho mình biết