Chúng ta phải chú ý đến an toàn giao thông, được đăng lên tại đây một vài hình ảnh của một tai nạn xe hơi tại Bắc Kinh

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: