1/ Một mẹ mà đẻ trăm con,
Cái đầu tròn tròn dáng lại xinh xinh.
Con yêu, con giụi bên mình,
Đầu con tóe lửa con thành tro than?

2/Có tóc mà lại trọc đầu,
Bởi vì tóc có mọc đâu ra ngoài!
Tóc kia làm rạng mặt người,
Đến khi tóc cháy, hết đời còn chi?

3/Dưới nước, trên lửa,
Ở giữa sợi dây,
Tối ra đứng đầy,
Ban ngày trốn biệt?

4/Có đầu mà chẳng có đuôi,
Nằm trên vai người, nhún nhảy hai bên?

5/Cái gì không cẳng không chân,
Từ nhà đi khắp xa, gần mọi nơi?

6/Cái gì không cánh mà bay,
Không chân mà chạy không tay mà bò,
Làng trên xã dưới nhỏ to,
Nước này châu nọ, cũng mò tới nơi?

7/Hai cô nằm nghỉ hai phòng,
Ngày thì mở cửa ra trông,
Đêm thì đóng cửa lấp trong ra ngoài.

8/Mẹ có cánh, mẹ chẳng biết bay,
Con không có cánh, con bay vù vù

9/Có đầu lại có bốn chân,
Quanh năm chỉ đứng, chẳng cần đi đâu.
Suốt đời đắp chiếu kín đầu
Người già người trẻ cũng đều cần tôi?

10/Mình vàng mặc áo cánh tiên,
Ngày năm bảy vợ, nằm đêm một mình