Tôi rất đẹp , ai đi qua cũng ngắm nhìn . Vì thế có kẻ ghen ghét một hôm thừa cơ hội tôi không để ý lấy dao chặt đầu tôi đi . Lạ 1 điều từ khi bị chặt đầu ai gặp tôi cũng đều cúi đầu chào . Lạ hơn nữa là khi tôi giở mũ chào lại họ thì họ vội vàng chạy đi thật xa như sợ bị tai nạn vậy . Có ai biết tôi là gì ko ???