Digital Audio Editor là một phần mềm soạn thảo âm thanh số đầy đủ tính năng để tạo ra một sự đa dạng của âm thanh, sự trộn, sự soạn thảo, phân tích, và xử lý đem lại những khả năng tối ưu cho âm thanh. Phần mềm có rất nhiều hiệu ứng và những công cụ để chuyển đổi những tập tin âm thanh qua các định dạng khác , kể cả MP3, WMA, WAV, và OGG Vorbis


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: