Người chết trong chùa gọi la gì?
Người cao to ma chết gọi là gì?
Người trong trang trại chết gọi là gì?
Lính chết gọi là gì?
Bị chặt ra từng khúc chết gọi là gì?
Thầy giáo chết gọi là gì?
Bị điện giật chết gọi là gì?
Bị đánh bầm dập chết gọi là gì?
Con Công chết gọi là gì?
Chết vì lạnh gọi là gì?
Uống bia đi tiểu nhiều gọi là gì?
Còn nua mà mình nghĩ chưa ra ,xin mời các bạn giải nha.Vui lém đóa