1.Khởi đầu với 1 em gái dễ thương nhá
Cindy Thái Tài..YM : cindy-8888

2.Một thằng rủ đi off ít khi dám đi,luôn cáo bệnh..
Bush Ho Lao..YM : like.love.like

3.Một thằng cả ngày chỉ bít nick crack và nick crack...
Tùng Cức....YM : tung1.geo

(tía nó...chụp hình teen dễ sợ )
Còn tiếp...Chân thánh cảm ơn 3 mấy bạn đã giúp mình thực hiện Albums này