Ngựa vằn sống ở Châu Phi / Anh vằn đứng giữa đường đi cả ngày.

Mùa thu có lá rơi rơi
Riêng anh nằm ngủ giữa trời ai hay!

Lần theo dấu vết của nàng
Áo anh lẫn giữa mấy hàng gạch hoa.

Ngoài kia có kẻ đuổi theo
Anh mà đã trốn kẻ nào nhận ra?

Còn đâu hơn được chỗ này
Vùi trong sách báo ngủ ngày vô tư.


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: