EDraw Max là sự lựa chọn tuyệt hảo cho việc thiết kế biểu đồ, sơ đồ mạng, quần áo, sơ đồ sàn nhà, cách trình bày văn phòng, những sơ đồ workflow ... trên nền vector
Với thư viện mẫu phong phú và hơn 4600 biểu tượng cho bạn thiết kế thoải mái cho công việc của mình.