Chương trình này là một công cụ thiết kế độc đáo cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế, lập trình, nhiếp ảnh gia.