Chương trình này dùng để thay đổi và tùy chỉnh giao diện cho window Xp, rất hữu ích cho những ai muốn làm đẹp cho máy tính của mình, các bạn xem và cho ý kiến nha.

This image has been resized.Click to view original image


This image has been resized.Click to view original image


This image has been resized.Click to view original image


Linkdow load kèm sẵn crack:
http://www.mediafire.com/?awryd3dxihw

Cách crack:

1.Cài đặt WindowBlind
2.Xong khi cài xong, tắt cửa sổ Activation đi
3.Nhấn CTRL+ALT+DEL vào Task Mannager và tắt các ứng dụng có tên sau:

* Ở Vista: WbVista.exe (và VistaSrv.exe nếu có)
* Ở XP: WBINST~1.exe

4.Chạy file PATCH.exe trong thư mục đã giải nén vừa down về.

* Nhấn Patch -> chọn file WbSrv.dll -> OK
* Nhấn Save Liscense -> OK
* Click chuột phải vào file sig6.bin chọn Properties và đặt chế độ Read-Only cho file này
* Nhấn Exit+Enjoy! để hoàn tất *****

thongma031 đã down về và dùng thử
link down tốt
crack cũng dễ dàng