Một tù binh người Mỹ trong một trại giam có cơ hội được thả tự do nếu như anh có thể giải thoát cho một phụ nữ người Mỹ bị bắt cóc.

http://rapidshare.com/files/21213553...Dire.part1.rar
http://rapidshare.com/files/21213363...Dire.part2.rar
http://rapidshare.com/files/21213411...Dire.part3.rar
http://rapidshare.com/files/21213568...Dire.part4.rar
http://rapidshare.com/files/21213348...Dire.part5.rar
http://rapidshare.com/files/21213367...Dire.part6.rar
http://rapidshare.com/files/21213584...Dire.part7.rar
http://rapidshare.com/files/21213308...Dire.part8.rar

OR :
http://www.megaupload.com/?d=17FDSDHC
http://www.megaupload.com/?d=QGIOVUK2
http://www.megaupload.com/?d=OXPLKZ0C
http://www.megaupload.com/?d=MD4TSVYG
http://www.megaupload.com/?d=VQURMEPG
http://www.megaupload.com/?d=FZVW1V5N
http://www.megaupload.com/?d=TG8RYFEC
http://www.megaupload.com/?d=9Q1PHQ8H