• Tác giả : Nakamura Asumiko
  • Nội dung : Câu chuyện về hành trình của một thiếu nữ qua tay các bậc thầy dương cầm .
  • Nhóm scan bản tiếng Anh : pinklotus89