Adobe đã cho công bố phiên bản Reader Lite dành cho các máy có cấu hình yếu và chỉ dành để xem các file định dạng PDF cùng với nhiều tính năng khác nhưng không có tính năng quan trọng là chỉnh sửa , chế tạo file PDF
Adobe cũng tiến hành thiết kế lại giao diện của Reader và bổ sung thêm khả năng phóng to một số khu vực nhất định của tài liệu.

Các tính năng khác trong Reader còn bao gồm việc tích hợp Adobe LiveCycle Policy Server và Adobe online Services Document Center mới, giúp người dùng có thể sử dụng chữ ký số trong tài liệu PDF.

Và cuối cùng, như đã hứa, Adobe cũng đã tích hợp tính năng RSS cơ bản cho Reader, cùng với khả năng đánh giá và công cụ đánh dấu mới.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: