Nhạc cụ : loại nhạc dành cho người già

Nhạc điệu : loại nhạc dành cho những người điệu đàng nghe

Nhạc khí : loại nhạc không định hình được, không thể xác định là loại nhạc gì.

Nhạc kịch : loại nhạc giả tạo, sống sượng

Nhạc khúc :loại nhạc có thể được cắt ra từng khúc để thay thế qua lại

Nhạc mẫu :loại nhạc tạo ra để làm mẫu cho các nhạc sỹ học thuộc lòng, có thể dùng để sao chép trong sáng tác như làm bài dự thi.

Nhạc nền : loại nhạc phục vụ cho ngành xây dựng

Nhạc khí : loại nhạc có khối lượng riêng thấp

Nhạc phụ : loại nhạc không chính thống

Nhạc sống : loại nhạc chưa chín hẳn, khó tiêu hóa

Nhạc vàng : loại nhạc đắt tiền và liên tục biến động về giá

Nhạc viện : nơi chữa bệnh cho những tác phẩm âm nhạc bị hỏng, ốm yếu

Nhạc bất quần : loại nhạc . . . bậy bạ ( không quần mà ) ! ! !

- Nhạc công là loại nhạc sắc nhọn như con dao dùng để tấn công người nghe
- Nhạc khúc là loại nhạc phải được chặt ra từng khúc mới nghe được
- Nhạc phẩm là lợi nhạc dùng để pha màu làm bánh  • Nhạc đỏ : Nhạc nghe vào là gặp may!
  • Nhạc tiền chiến: Nhạc dùng để thúc quân.
  • Nhạc rừng: Nhạc của Tazan.
  • Nhạc trưởng: Nhạc của các sếp!