Trong cuộc phỏng vấn nhanh với các bạn nữ
Phóng viên : " theo bạn mẫu người chồng lí tưởng của bạn sau này ra sao? "

Trả lời : theo em, mẫu người chồng lí tưởng của em phải hội đủ 2 điều kiện :

+ với xã hội thì phải : " có chỗ đứng "
+ với gia đình thì phải : '' cứng chỗ đó "