yêu nhau như chó với mèo..........yêu được 1 lúc mèo trèo lên cây..........chó nhìn ánh mắt thơ ngây..........dặm chân xuống đất..........''MẸ MÀY XUỐNG HOK''..........mèo cười đồ chó lắm lông..........''PÀ ĐÂY HOK XUỐNG ''.........."ĐỒ HOK BÍT TRÈO"