có một vị đại hiệp rơi xuống giếng vô tình anh lụm được quyển bí kíp" Uất ức thần chưởng" chàng hí hửng mở ra xem. Trang đầu tiên viết " muốn học võ công này phải tự thiến" ko do dự anh móc kiếm ra " Xoẹt ..xoẹt...." xong sui anh giở tiếp trang thứ 2 có dòng chữ nhỏ " ko thiến cũng ko sao" chàng đại hiệp tức wá học máu mà chết. Đúng là "Uất ức thần chưởng " danh bất hư truyền.