F-Secure Anti-Virus Client Security bảo vệ máy tính bạn đối với những mối đe dọa mới. Giải pháp quản lý trung tâm và dễ sử dụng bao gồm công cũ chống virus tích hợp, tường lửa cá nhân tiên phong, phòng ngừa các đột nhập từ bên ngoài, và phần mềm kiểm sóat các ứng dụng cho máy tính công ty và các máy tính xách tay.

Download

http://rapidshare.com/files/20798972...y_8.01.133.rar


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: