Em là ai, cô gái hay nàng tiên ?
Em có tuổi hay không có tuổi ?
Với thằng Võ Tòng là lần đầu hay lần cuối
Em thích thổi kèn hay bị dụ em ơi ?

Khổ thân em mới chập chững vào đời
Đã bị cả nhân gian kia đầy đoạ
Nước mắt nào tuôn trong đêm lã chã
Tay kiểm tiền mà nghe dạ bâng khuâng
Trời xanh ghen đầy đoạ kiếp phong trần
Lúc người ngủ em phải đi làm việc


Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô
Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạn
Nỗi tủi hờn đong đầy theo năm tháng
Rồi chất chồng trong tài khoản VietComBank
Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục ?

Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
Mấy luật sư xót cảnh đoái thương em ?
Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
Để đi kiện, may ra thêm chút vốn

Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi
Thằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo

Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
Luyện Kama tụng Tố nữ chân kinh
Và trong đêm vang vọng tiếng chày kình
Em giã mãi, như sóc Bom Bo hồi trước


Trần Thị Phố thương hoa trôi dòng nước
Mới đưa em vào hàng ngũ Call- girl
Đời bất công ta phải biết mong chờ
Lấy tiền chúng,tái phân chia thu nhập
Làm cách mạng đừng sợ đau sợ vấp
Quần chúng bảo kê, em cứ việc xông pha
Đem yêu thương cho tới khắp vạn nhà
Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng

Nhưng thương thay đời như men chuếnh choáng
Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay
Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
Quên tiết khí, khai em hòng giảm tội
Tình đồng chí nó vứt đi không hối
Để thân em đày đoạ chốn cùm gông

Cố lên em nổi lửa trái tim hồng
Phục nhân nhẩm, lấy chồng cho nó ấm
Anh thương em dù nước non ngàn dặm
Sách sử lưu truyền mãi mãi nhắc tên em...