Truyện Tranh Việt Nam 100% : Kỷ Niệm Mùa Hè
Thể Loại : Ngắn , Tuổi teen , Dễ Thương ^^

Lời : Lục Tiểu Mi
Tranh : Nhóm FA Team