Diễn viên: Oh Yeong-su, Kim Ki-duk, Kim Young-min, Jae-Kyung Seo, Ha Yeo-jin
Đạo diễn: Kim Ki-duk
Nhà sản xuất: Soma Chung, Choi Jae-won, Baek Myung-sun

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: