Chả là ngán ngẫm với mấy cái theme default của 6300 nên lục lọi trên Net ra được 1 đống theme khá là cool đây nè:

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

DOWNLOAD HERE
update link MediaFire

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: