Chương trình cho phép bạn gắn sub sẵn có dính chết vào file video, hỗ trợ chỉnh sửa sub, thêm hiệu ứng và nhất là hỗ trợ gõ tiếng Việt!!!
Chương trình hoàn toàn miễn phí!
Download Avisub Version 2.2 from:
Easy-Share Latest version
Instructions : Click on the download link then add the correct security code and press the 'Get' Button
DepositFiles Latest version
Instructions : Click on button "Download". Wait 45sec put the verification code and click on the "[Download the file]" link
MiHD Latest version
Instructions : In the next page press 'Request download' and then press 'Download File ' [no waiting download option]


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: