Sự tích cây Dâm bụt !
Có 1 cô bé đang tắm, tự nhiên khóc lên...Trong lúc trên người trống trơn, ko có mảnh vải che thân...Thì Ông Bụt liền hiện lên hỏi: Tại sao em khóc ? cô bé vẫn không trả lời ...Ông bụt liền tiến tới cầm tay cô bé, và hỏi lại tại sao em khóc ?....Nhưng cô bé vẫn không trả lời ...Ông bụt liền cỡi hết đồ của mình ra và "make love" với cô bé Ông Bụt quyết định hỏi lại lần nữa...Tại sao em khóc? ..... Cô bé liền trả lời: Em mắc bệnh sida rồi! hú hú hú...Ông Bụt ~>: Oác!!!Sao không nói sớm >"<...Thế rồi Ông Bụt ngũm, từ đó mọc lên 1 cái cây, và cây đó được gọi là cây "DÂM BỤT"