http://www.mediafire.com/?drhjr7tmspl
http://www.mediafire.com/?zhpzaxeshxd
http://www.mediafire.com/?dhmwzfmwbjr
http://www.mediafire.com/?wfmwjhhpiwd
http://www.mediafire.com/?mpdzjzabqz3
http://www.mediafire.com/?ftdkedt4y97
http://www.mediafire.com/?kicwaihkj98
http://www.mediafire.com/?udwfgnuchii
http://www.mediafire.com/?vnagajbdmx2
http://www.mediafire.com/?f4klnbx5mmf
http://www.mediafire.com/?poxgnbapil5
http://www.mediafire.com/?dd6ppwnncba
http://www.mediafire.com/?nwxasiviuzi
http://www.mediafire.com/?b94025m3zi0


Khá là nặng
ram 512mb
GFX: 256mb NVDIvia
CPu 2.2gb

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: