Tên của những đứa con !!! ^^..


Tục xưa đặt tên xấu thì dễ nuôi. Nhà nọ có 3 thằng kon trai, đặt tên là Đớp, Cu, Cút. Hôm ấy ông bố đi vắng , có 1 người bạn ở xa đến chơi. Bà vợ tiếp đón ân cần , chu đáo.
Sau 1 tuần trà nước bà vợ thấy đã trưa liền gọi thằng đầu dọn cơm cho khách:
-Dọn cơm cho bác Đớp !
Ông khách hơi giận nên ăn qua loa vài bát rùi đứng dậy . Bà vợ không hiểu như thế nào tưởng là chê cơm không ngon liền gọi thằng thứ 2 bảo:
- lấy nước cho bác rửa Cu !
Đến lúc này ông khách chịu không nổi , giận tím tai mặt mày liền vùng vằng ra về . Bà vợ chả hiêut đầu cua tai nheo thế nào liền bảo thằng út :
- Dắt xe cho bác Cút !
Pó tay luôn.