• Cấp bậc xuống phần cứng và hệ điều hành hỗ trợ: Với DirectX 11, nó có thể để nhắm mục tiêu cho các nhà phát triển phần cứng tính năng cấp 10, 10,1, và 11 bằng cách sử dụng một tập hợp các chức năng. Thời gian dành cho phiên bản cuối cùng của DirectX 11 aligns với các phiên bản tiếp theo của Windows, nhưng API cũng sẽ được làm sẵn có trên Windows Vista.
  • Nâng cao chất lượng thiết bị Multithreaded: DirectX 11 API đã được cập nhật để cho phép lái xe tốt hơn để phát triển các GPU từ một multi-core CPU.
  • Phần cứng mới cho các giai đoạn Tessellation: DirectX 11 mang lại cho ba giai đoạn mới để vẽ các đường ống: hull Shader, tessellator, và tên miền Shader
  • Nâng cao chất lượng texture compression: DirectX 11 tay với các nhà phát triển mới các định dạng nén (BC6BC7) để giúp đỡ mục tiêu chất lượng cao mà không bị mất hiệu suất vẽ.
  • Shader Model 5,0: mang đến cho DirectX 11 Shader Model 5, trong đó đối tượng sử dụng khái niệm theo định hướng để giúp làm giảm cơn đau của Shader phát triển và mang lại sự hỗ trợ cho hai tùy chọn chính xác.

Một tính năng mới là kích thước tối đa cao: DirectX 11 nó tăng từ 4k (4096 × 4096) để 16k (16384 × 16384).
http://tinyurl.com/Easyshare-Direct11

http://tinyurl.com/bxtpvs

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: