câu 1 :có 10 cây trồng như thế nào để được 5 hàng ,mỗi hàng có 4 cây??? (vẽ hình)
câu 2: trồng 9 cây thành 9 hàng ,mỗi hàng có 3 cây??


hihi đơn giản thôi mà