Sau 1 thời gian dài theo dỏi sự hoạt động và đóng góp của god-father . BQT VNM thấy rằng god-father có nhiều đóng góp cho web

Nay set god-father lên Mod của VNM

Mong là bác sẽ cố gắng phát triển những box bác đảm nhận

Thân !!